உங்கள் வலைப்பூவை சமர்ப்பிக்க :

பூச்சரத்தில் இணைவதற்கு முன் பின்வரும் விடயங்களை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வது மிக முக்கியமானதாகும்.
  • உங்கள் வலைப்பூவில் இலங்கையைச்சேர்ந்த வலைப்பதிவர் என்பது தெளிவாக குறிப்பிட பட்டிருக்க வேண்டும். உம் "About us "
வலைப்பூவின் RSS feed URL
மின்னஞ்சல் முகவரி
உங்கள் வலைப்பூவை ஒருமுறை மாத்திரம் சமர்பிக்கவும். புதியபதிவுகள் தாமாகவே இற்றைபடுத்தப்படும்..

  © பூச்சரம் DIRECTORY OF SRI LANKAN BLOGGERS Poosaram www.poosaram.tk 2010

Back to TOP