உங்கள் வலைப்பூ பூச்சரத்திற்கு சமர்ப்பிக்கபட்டுள்ளது.

பரிசீலனைக்கு பின் பூச்சரத்தில் சேர்க்கப்படும். உங்கள் வலைப்பூவில் இலங்கை வலைப்பூ என்பதற்கான ஆதாரங்கள் காணப்படுவது அவசியமாகும்.. (eg About Me) அவ்வாறு உறுதிப்படுத்த முடியாதவிடத்து நிராகரிக்கப்படும் என்பதை கவனத்தில் கொள்க.

பூச்சரத்துக்கு இணைப்பு கொடுக்க கீழே உள்ள 'code' -ஐ Copy செய்து உங்கள் தளம் (Web site) / வலைப்பூவில் (Blog) Paste செய்யவும்.

Side bar link


Main Wrapper link.

  © பூச்சரம் DIRECTORY OF SRI LANKAN BLOGGERS Poosaram www.poosaram.tk 2010

Back to TOP